Untitled Document
Stock Keeper
ลักษณะงานโดยย่อ:
       - รับ-จัดสินค้าตามเอกสารใบเบิก เพื่อจัดส่งลูกค้า
       - จัดPacking สินค้า
       - ตรวจเช็คสินค้าให้พร้อมส่งลูกค้า
       - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
       - จัดเก็บสินค้าตาม Location
       - สามารถทำงานเป็นทีมได้
คุณสมบัติ:
       - เพศ ชาย อายุ 25 – 35 ปี
       - สัญชาติไทย
       - ประสบการณ์การทำงาน 0 – 1 ปีขึ้นไป
       - วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
       - มีใบอนุญาตขับขี่
       - สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้
       - มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
สวัดดิการ:
       15,000 – 17,000 บาท/เดือน
       เริ่มงานได้วันที่ : ทันที

ปฏิบัติงาน: ณ สำนักงานใหญ่ บางนา กม. 3 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
วันเวลาทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ (08.00 - 17.00 น.) หรือ (08.30 - 17.30 น.)
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ : ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
โทร. : 02-746-8866
อีเมล. : hr@mastercontrols.co.th
ที่อยู่ : 1588/3 ถ.บางนา-ตราด,
เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260
Website : www.mastercontrols.co.th

©2014 MASTER CONTROLS CO., LTD | Privacy.
This website is designed using HTML5, and looks best on modern web browsers IE9 or above.